Тенденцията е видима още от първите години след финансовата криза, но се затвърждава през последната година

Строителството на еднофамилни къщи започва да набира все по-голяма скорост, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Тенденцията се наблюдава от първите години след финансовата криза, но се затвърждава през последната година.

Статистиката за четвъртото тримесечие на 2014 г. сочи, че къщите имат най-голям относителен дял от въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради — над 72%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г. броят на къщите, сградите от смесен тип и вилите се увеличава, докато броят на новопостроените сгради за колективни домакинства, жилищните кооперации и общежитията намалява. Делът на жилищните кооперации от общия брой новопостроени жилищни сгради за периода октомври – декември 2014 г. се е свил до малко над 12%.

Прочете цялата статия от Миглена Иванова в Investor.bg