8 причини да ни изберете

КОРЕКТНОСТ

Офертата, която изготвяме за Вас е подробна, реална и не се променя с времето ! Наши клиенти са споделяли за атрактивни оферти, които почти се удвояват когато дойде моментът за стартиране на строителство (Постигнато чрез най-различни некоректни приоми). С нас можете да бъдете спокойни. Моралът ни не допуска подобни недобросъвестни постъпки.

ВЛАГАМЕ ПОВЕЧЕ ОТ ОБЕЩАНОТО

В договорите не пише нищо за металните ръбохранители, за хидроизолирането на мокрите помещения, за шпакловъчните и фугиращи смеси, за лепилата за плочи и за още безброй много важни и не чак толкова материали и съставки. Тук също Вие сте от уязвимата страна.

Наше правило е да спазваме спецификациите на производителите. Никога да не икономисваме от труд и материали и да влагаме винаги повече от договореното. Водещ мотиватор за нас е не максималната печалба, а нашето удовлетворение от построените къщи.

НЕ РАЗЧИТАМЕ НА ВСИЧКОМОЖЕЩИ МАЙСТОРИ

Доказано грешен модел на работа е когато фирмите наемат по няколко човека, всеки от които може почти всичко в традиционното строителство (а много пъти и ремонти на апартаменти)
За изпълнението на всяка различна операция по изграждането и довършването на къщата разчитаме единствено на тясно профилирани бригади и специалисти, които са най-добри в своята област. Остро отхвърляме идеята за бригада от всичкознаещи и всичкоможещи майстори, които започват с основата и стигат до монтажа на интериорните врати.

НОУ-ХАУ ОТ САЩ

Не сме бригада, която е правила покриви и навеси по традиционни за България методи(пълни с недостатъци) и заради повишеното търсене да сме се преориентирали и да заявяваме, че можем да сме полезни. Не. Използваме ноу-хау, натрупан с много труд в САЩ (над 100 проекта). Вярваме, че американците знаят най-добре как да строят къщи с дървена носеща конструкция !

ПРЕЦИЗНОСТ И ЗДРАВИНА НА КОНСТРУКЦИЯТА

В не малко случаи клиента става изкупителна жертва на неудовлетвореността на временно преминаващи служители. Не и при нас !
Собственикът на фирмата ни собственоръчно е ангажиран с изграждането на конструкцията на всяка изпълнена къща. (Най-важният и отговорен етап от строителството). Това е едно от многото обстоятелства, които ни дават основание да даваме най-дългата гаранция за конструкция.

СЪОТНОШЕНИЕ ЦЕНА / КАЧЕСТВО

Подизпълнителите, с които работим са силно мотивирани, доказани професионалисти, които в никакъв случай не работят евтино. Разходите за труд заемат огромен дял в общата цена и именно затова, твърдим, че с нас получавате възможно най-доброто съотношение цена / качество !

 

30 КЪЩИ В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме на вниманието Ви прекрасни визуализирани готови идейни проекти, които сами по себе си въобще не са доказателство за това колко добри строители сме. Десетките реално завършени наши къщи, заедно с доволните им собственици обаче го потвърждават.

СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Характерно за нашият регион е търсенето на бързи печалби на всяка цена. Този модел е крайно неустойчив във времето и води до още по-бързи пререгистрации на фирми (в някой случаи дори планирани и умишлени) и избягване на всякаква отговорност. Съответно клиенти с обещани “стотици години” гаранция се оказват излъгани.