Цени

"Груб Строеж"

Изпълнение до етап „ГРУБ СТРОЕЖ (от 260 лв/м2)“ включва:

  1. Изработка, доставка и монтаж на цялостната конструкция на сградата

3. Използваме и влагоустойчиви OSB 15мм или магнезиеви плоскости (по избор на клиента). Включено в цената стълбище (при двуетажните сгради).

2. Изпползваме висококачествен сух, импрегниран чрез потапяне във вани, калиброван дървен материал, доставен от Schweighofer

4. Гаранция за здравината на конструкцията са  десетките хиляди крепежни елементи които използваме

Изпълнението до етап „ГРУБ СТРОЕЖ“ е  подходящ вариант за клиенти, с добри технически познания .

Оказваме пълно съдействие и предоставяме ноу-хау до момента на обзавеждане !

Получавате повече за по-малко !