Цени

"Фундамент"

Изграждането на фундамента не влиза в цените за пакети „Груб строеж“, „Стандарт“ и „Премиум“.

За населените места около гр.София можем да ви окажем съдействие за изграждането на фундамента