Цени

"Фундамент"
Изграждането на фундамента не влиза в цените за пакети „Груб строеж“, „Междинен“, „Стандарт“ и „Премиум“.

За населените места около гр.София можем да ви окажем съдействие за изграждането на фундамента