Цени

"Основа"

За да бъде остойностен един фундамент е необходимо да се изготви проект за конкретният парцел.

Определящи фактори са:

* денивелацията на терена,

* отстоянието от бетонов възел,

* наличие на високи подпочвени води,

* особености на почвата

* вида и количеството хидро- и топлоизолации

*  необходим дренаж

и много други.

Ето защо за разлика от другите позиции, цената за изграждане на основата е ориентировъчна.

В случай, че се нуждаете от съдействие при изпълнението на фундемента ние ще Ви помогнем.