Идейни проекти от 100м2 до 200м2 РЗП

Проект ID317 Размер 172кв.м.

Проект ID317 Размер 172кв.м.

Проект ID311 Размер 188кв.м.

Проект ID311 Размер 188кв.м.

Проект ID175 Размер 97кв.м.

Проект ID175 Размер 97кв.м.

Проект ID173 Размер 174кв.м.

Проект ID173 Размер 174кв.м.

Проект ID166 Размер 199кв.м.

Проект ID166 Размер 199кв.м.

Проект ID165 Размер 112кв.м.

Проект ID165 Размер 112кв.м.

Проект ID11 Размер 155кв.м.

Проект ID11 Размер 155кв.м.

Проект ID6 Размер 155кв.м.

Проект ID6 Размер 155кв.м.

Проект ID250, Размер 191кв.м.

Проект ID250, Размер 191кв.м.

Проект ID198, Размер 105кв.м.

Проект ID198, Размер 105кв.м.

Проект ID195, Размер 112кв.м.

Проект ID195, Размер 112кв.м.

Проект № 149 Размер 149кв.м.

Проект № 149 Размер 149кв.м.

Проект № 147 Размер 147.8кв.м.

Проект № 147 Размер 147.8кв.м.

Проект № 144 Размер 143.9кв.м.

Проект № 144 Размер 143.9кв.м.

Проект № 143 Размер 143.1кв.м.

Проект № 143 Размер 143.1кв.м.

Проект № 141 Размер 140.7кв.м.

Проект № 141 Размер 140.7кв.м.

Проект № 140-2 Размер 139.8кв.м.

Проект № 140-2 Размер 139.8кв.м.

Проект № 140-1 Размер 140кв.м.

Проект № 140-1 Размер 140кв.м.

Проект № 138 Размер 138.7кв.м.

Проект № 138 Размер 138.7кв.м.

Проект № 130 Размер 126.9кв.м.

Проект № 130 Размер 126.9кв.м.

Проект № 128 Размер 128кв.м.

Проект № 128 Размер 128кв.м.

Проект № 127 Размер 127.3кв.м.

Проект № 127 Размер 127.3кв.м.

Проект № 126 Размер 126.2кв.м.

Проект № 126 Размер 126.2кв.м.

Проект № 125-1, Къщи близнаци, Размер x 62.7кв.м.

Проект № 125-1, Къщи близнаци, Размер x 62.7кв.м.

Проект № 124, Размер 123.8кв.м.

Проект № 124, Размер 123.8кв.м.

Проект № 123, Размер 122.6кв.м.

Проект № 123, Размер 122.6кв.м.

Проект № 122, Размер 122.1кв.м.

Проект № 122, Размер 122.1кв.м.

Проект № 120, Размер 120кв.м.

Проект № 120, Размер 120кв.м.

Проект № 117, Размер 116.9кв.м.

Проект № 117, Размер 116.9кв.м.

Проект № 115-2, Размер 115.2кв.м.

Проект № 115-2, Размер 115.2кв.м.

Проект № 115-1, Размер 114.9кв.м.

Проект № 115-1, Размер 114.9кв.м.

Проект № 114-3, Размер 113.9кв.м.

Проект № 114-3, Размер 113.9кв.м.

Проект № 114-2, Размер 113.9кв.м.

Проект № 114-2, Размер 113.9кв.м.

Проект № 114-1, Размер 113.5кв.м.

Проект № 114-1, Размер 113.5кв.м.

Проект № 112, Размер 112.1кв.м.

Проект № 112, Размер 112.1кв.м.

Проект № 111-2, Размер 111кв.м.

Проект № 111-2, Размер 111кв.м.

Проект № 111-1, Размер 110.9кв.м.

Проект № 111-1, Размер 110.9кв.м.

Проект № 110-2, Размер 110кв.м.

Проект № 110-2, Размер 110кв.м.

Проект № 106, Размер 105.6кв.м.

Проект № 106, Размер 105.6кв.м.

Проект № 110, Размер 110.6кв.м.

Проект № 110, Размер 110.6кв.м.

Проект № 105 – 4, Размер 105кв.м.

Проект № 105 – 4, Размер 105кв.м.

Проект № 105 – 3, Размер 105кв.м.

Проект № 105 – 3, Размер 105кв.м.

Проект № 105 – 1, Размер 105кв.м.

Проект № 105 – 1, Размер 105кв.м.

Проект № 105 – 2, Размер 104.8кв.м.

Проект № 105 – 2, Размер 104.8кв.м.

Проект № 100 – 110, Размер 110.7кв.м.

Проект № 100 – 110, Размер 110.7кв.м.

Проект № 103 – 2, Размер 102.7кв.м.

Проект № 103 – 2, Размер 102.7кв.м.

Проект № 103 – 1, Размер 102.5кв.м.

Проект № 103 – 1, Размер 102.5кв.м.

Проект № 101 – 2, Размер 101кв.м.

Проект № 101 – 2, Размер 101кв.м.

Проект № 101 – 1, Размер 101кв.м.

Проект № 101 – 1, Размер 101кв.м.

Проект № 100 – 2, Размер 99.8кв.м.

Проект № 100 – 2, Размер 99.8кв.м.

Нови Искър 170кв.м.

Нови Искър 170кв.м.

Къща Перник 180кв.м.

Къща Перник 180кв.м.

Проект ID195, Размер 112кв.м.

Проект ID195, Размер 112кв.м.

Проект ТЕД59 – 105 кв.м

Проект ТЕД59 – 105 кв.м

Проект ТЕД64 – 110 кв.м

Проект ТЕД64 – 110 кв.м

Проект ТЕД63 – 106 кв.м

Проект ТЕД63 – 106 кв.м

Проект ТЕД65 – 112 кв.м

Проект ТЕД65 – 112 кв.м

Проект ТЕД66 – 115 кв.м

Проект ТЕД66 – 115 кв.м

Проект ТЕД67 близнак – 115 кв.м

Проект ТЕД67 близнак – 115 кв.м

Проект ТЕД60 близнак – 120 кв.м

Проект ТЕД60 близнак – 120 кв.м

Проект ТЕД61 – 127 кв.м

Проект ТЕД61 – 127 кв.м

Проект ТЕД62 – 130 кв.м

Проект ТЕД62 – 130 кв.м

Проект ТЕД68 – 130 кв.м

Проект ТЕД68 – 130 кв.м

Проект ТЕД69 – 140 кв.м

Проект ТЕД69 – 140 кв.м

Проект ТЕД77 – 148 кв.м

Проект ТЕД77 – 148 кв.м

Проект ТЕД70 – 156 кв.м

Проект ТЕД70 – 156 кв.м

Проект ТЕД71 – 160 кв.м

Проект ТЕД71 – 160 кв.м

Проект ТЕД72 – 180 кв.м

Проект ТЕД72 – 180 кв.м

Проект № 165 Размер 165.4 кв.м

Проект № 165 Размер 165.4 кв.м

Проект № 164 Размер 163.8 кв.м

Проект № 164 Размер 163.8 кв.м

Проект № 161-2 Размер 160.6 кв.м

Проект № 161-2 Размер 160.6 кв.м

Проект № 161-1 Размер 160.7 кв.м

Проект № 161-1 Размер 160.7 кв.м

Проект № 157-1 Размер 157.4 кв.м

Проект № 157-1 Размер 157.4 кв.м

Проект № 157 Размер 157 кв.м

Проект № 157 Размер 157 кв.м

Проект № 154 Размер 154.1 кв.м

Проект № 154 Размер 154.1 кв.м

Проект № 156 Размер 156.1 кв.м

Проект № 156 Размер 156.1 кв.м

Проект № 152 Размер 151.8 кв.м

Проект № 152 Размер 151.8 кв.м