Запознайте се с някои от най-често задаваните ни въпроси

Отговорите са структурирани, според съответната тема

Може ли да имаме камина?
Разбира се, че може. Почти всички американски къщи имат камини. В българския вариант при монолитното строителство комина отново преминава непосредствено близо до дървените елементи на покривната конструкция. Ние отделяме подобаващо внимание на този така важен детайл и го обезопасяваме.
Давате ли гаранция?

Съгласно НАРЕДБА № 2,  от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България (Обн., ДВ, бр.72 от 2003 г.; изм., бр. 49 от 2005 г.),Чл.20, ал.4., издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството ТЕД ХАУС ЕООД поема гаранция за всички строително-монтажни работи, които извършва, а именно:

  • За пакет “Премиум” – 40 години  за всички конструктивни работи
  • За пакети “Груб строеж” и “Стандарт” – 30 години  за всички конструктивни работи
  • 5 години за хидроизолационни, топлоизолационни и звукоизолационни работи
  • 5 години за всички видове довършителни работи – подови и стенни покрития
  • 5 години за ВиК и Електро инсталации

Междувременно клиента получава и гаранция от производителя на вложените строителни материали. Понякога достигаща 50 години.

Работите ли по проект на клиента или правите “типови къщи „?
Не използваме типови проекти. Имаме възможността да построим всяка къща, която Вие си харесате. Разгледайте примерните планове, които сме подбрали с цел да Ви покажат многообразието от разпределения и дизайн. Проектирането се възлага на архитект, а изпълнението е наша грижа.
Каква е цената на кв.м. когато къщата е двуетажна?
Съвсем логично себестойността за кв.м. при строителството на сграда на един или два етажа не е еднаква. Разликата при по-скъпия вариант обаче поемаме ние. Ето защо можете да калулирате сами предварителната ориентировъчна цена на Вашата къща при едни и същи условия без значение от етажността.
Къщите могат ли да бъдат премествани или разглобени на панели?
Фундамента никога не е съвършен. Почти винаги, в резултат от транспортиране се стига до нарушени елементи и сглобки.
Ето защо ние от TED HOUSE изграждаме всичко на място.
Всеки най-малък детайл се изрязва, напасва идеално и фиксира според съответните обстоятелства.
Колко допълнително трябва да платим, ако строим далече от София?

Разходите за пътни и нощувки се включват в цената при строителство на къщи, намиращи се на над 20 км извън гр.София.
Те се изчисляват коректно за всяка една къща, в зависимост от отдалечеността и големината и.

Колко време отнема строителството?
Изграждането и завършването на къщите “ ДО КЛЮЧ“ отнема до 180 календарни дни. След този срок Вие можете да започнете с обзавеждането на своя дом.